Hvad skal en toastmaster egentlig?

 

 

En toastmaster har en meget ansvarsfuld post, idet han overordnet set har ansvaret for festens forløb, fra værten byder velkommen og indtil bordet forlades efter spisningen.

 

En toastmaster har nemlig den fornemme opgave er at holde styr på og koordinere indslag og taler i løbet af aftenen, ligesom han introducerer de forskellige taler og indslag. Derfor skal en toastmaster f.eks. have styr på talerækken og hvornår køkkenet gerne vil servere retterne mv.

 

En meget vigtig opgave i forbindelse med dette er, at toastmasteren har en vedvarende kontakt med køkkenet, så indslag og taler tilpasses serveringen og tilberedelsen retterne, så maden ikke bliver kold, får for meget eller lign.

Toastmaster - her symboliseret ved et glas klar til at skåle med

Desuden skal en toastmaster kunne koordinere indslag og taler på en måde, så de bliver ligeligt fordelt hen over aftenen. Idet det er toastmasteren, som slår på glasset og introducerer næste indslag, er det dermed også hans opgave at sørge for, at tidspunktet er velvalgt, dvs. han bør f.eks. ikke introducere et indslag, når et tæt familiemedlem er på toilettet mv.

 

For at kunne styre indslag og taler på en ordentlig måde, er det normalt at toastmasteren holder en tale efter velkomsttalen, idet hvor han gør opmærksom på, at han er toastmaster. Her opfordres de personer, som har indslag eller taler, til at tage kontakt til ham, så han ved, hvor mange indslag der findes, så der kan planlægges efter dette. Det er også en god idé at spørge om, hvor lang tid indslaget forventes at tage, så der kan tages højde for dette i forhold til køkkenet mv. Evt. kan en toastmaster alternativt nævnes i velkomsttalen, hvor den samme besked så kommunikeres ud.

 

En toastmaster bør være en person, som har udstråling og tør sige noget i en forsamling. Derfor er det vigtigt, at brudeparret vælger toastmasteren efter, hvem de har tillid til kan udføre jobbet på en god måde, da det er temmelig vigtigt i forhold til maden og i det hele taget flowet i løbet af aftenen. Vælg derfor en toastmaster ud fra evner og ikke ud fra, hvem der måske forventes til posten.

 

 

Hvis du selv skal være toastmaster, betyder det altså, at brudeparret har stor tillid til dig, selv hvis de ikke har givet udtryk for det tidligere. Derfor kan du roligt være stolt af at blive valgt som toastmaster, og det er da rart at vide, ikke? J